Over JCS advies partners

  • JCS advies partners is opgericht door Johan Schless

Johan Schless

  • ondersteunt en begeleidt MKB ondernemers, zelfstandigen en dga’s bij de strategisch zakelijke kant van het ondernemen en bij het behalen van financiële, zakelijke en persoonlijke doelstellingen
  • (pro-)actief en allround sparringpartner
  • biedt kennis, inzicht en kunde op het gebied van ondernemen, strategische- en bedrijfseconomische vraagstukken; waaronder groeiscenario’s, analyses, correcte informatie, (haalbaarheids-) begrotingen, investeringen, financiering, liquiditeit, vermogen (opbouw, planning en oudedagsvoorziening), fiscaal-juridische advisering, accountantsvraagstukken en financieel administratieve diensten (automatisering);
  • corporate finance vraagstukken; waaronder verdienmodellen, waarde creatie, waardering-, aankoop-, verkoop-, startups en (door-)start onderneming
  • wordt regelmatig gevraagd door MKB ondernemers in aanvulling op- en in samenwerking met administratiekantoor, accountant of advocaat; voor strategisch advies, second opinion of onafhankelijk advies
  • waar nodig of gewenst kunnen advies partners (specialisten) worden ingezet voor een specifieke casus

‘ helder, snel en efficiënt inzicht verstrekken ‘

‘ op toekomst en verwachtingen gerichte strategie ‘

‘ pragmatische aanpak en creatieve oplossingen ‘